Vizyon

2023 yılına kadar Türkiye’nin lider teknoloji gruplarından biri olmaktır

Misyon

Uluslararası normlardaki işletme ve kalite anlayışıyla hareket ederek, herkesin ekonomik refahını ve yaşam kalitesini yükseltmektir

Faaliyet Alanı

Yenilik yaratabilecek ve farklılık oluşturabilecek fikir, buluş ve teknolojik bilgi üretmek ve mevcut olanı geliştirmek Araştırma Geliştirme ( Arge ) niteliği olan, bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgiler elde etmek; ulaşılan bilgiler ışığında ileri teknolojiler üretmek ve ticarileştirmek tekstil alanında ise yenilikçi ve katma değeri yüksek ürünlerin üretim ve geliştirilmesini sağlamak fonksiyonel ve yenilikçilik düzeyi yüksek tekstil ürün buluşları gerçekleştirmek; çok fonksiyonlu tekstiller ve akıllı tekstil konusunda Arge çalışmaları aracılığı ile ilerleme kaydetmek ve elde edilen buluşları ticarileştirmek

Önemli Bir Adım

Mobil cihazların sayısının hızlı bir şekilde artması ve radyasyon kirliliğinin çoğalması ile beraber; Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere birçok kurum, kuruluş faaliyete geçmiş ve bunun sonucunda da elektronik ürünlerinin üstünde SAR değerleri yazılmaya başlanmıştır. İnsan sağlığını korumak adına çeşitli adımlar atılmaya devam etmektedir.

T&C Inovasyon Ekibi’nin çalışmaları sonucu geliştirdiği elektromanyetik radyasyonu kalkanlayan fonX kılıflar, ışınların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine karşı koruma sağlar

 

Bizi Tercih Edenler